12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków
Kancelaria

Kancelaria notarialna | Nowa Huta, Kraków

W naszej kancelarii notarialnej wieloletnie doświadczenie przekuwamy w fachową i rzetelną pomoc w zakresie dokonywanych czynności notarialnych. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz szerokie i merytoryczne wsparcie notariusza we wszelkich podejmowanych działaniach. Naszym klientom gwarantujemy pełne bezpieczeństwo obrotu przy zastosowaniu obowiązujących regulacji prawnych. Ponadto wykazujemy się należytym szacunkiem oraz kulturalnym nastawieniem do każdego klienta a do prowadzonych spraw podchodzimy indywidualnie oraz z należytą starannością.

W dotarciu do nas sprzyja dogodna lokalizacja kancelarii notarialnej w centralnym punkcie Nowej Huty – w sąsiedztwie Teatru Ludowego, gdzie znajdują się przystanki wielu linii tramwajowych i autobusowych. Dostępnych jest wiele miejsc parkingowych. Budynek kancelarii oraz cały Bieńczycki Plac Targowy w Nowej Hucie dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres dokonywanych czynności notarialnych

Zakres usług notarialnych świadczonych przez notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie”. Wynika z niej, iż wszystkie czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej.

Jedną z najczęściej dokonywanych przez notariusza czynności jest sporządzanie umów w formie notarialnej – jest to działanie obligatoryjne w przypadku m.in. zawierania małżeńskich umów majątkowych, niektórych rodzajów umowy darowizny, jak również umów o podziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość.

Sporządzanie pełnomocnictw notarialnych

Podczas wykonywania różnorodnych czynności notarialnych dogodnym rozwiązaniem często okazuje się sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego. Mocodawca udziela w ten sposób zaufanej osobie – fizycznej lub prawnej – pisemnej zgody na dokonywanie w jego imieniu określonych czynności prawnych. Wszystkie czynności wykonane przez pełnomocnika notarialnego są tak samo wiążące, jak gdyby dokonał ich sam mocodawca.

Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, o ile nie zawiera umocowania do czynności, których dokonuje się wyłącznie w formie notarialnej. Współpraca z notariuszem daje gwarancję poprawnego i zgodnego z prawem sformułowania pełnomocnictwa notarialnego, którym można się wielokrotnie posługiwać bez ryzyka podważenia dokumentu przez osoby fizyczne, urzędy czy instytucje.

Należy jednak pamiętać o istnieniu czynności notarialnych, których należy dokonać osobiście – wśród nich głównym, lecz nie jedynym przykładem jest sporządzanie testamentu notarialnego.

Godziny urzędowania notariusza

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 9.00 - 17.00
środa 9.00 - 17.00
czwartek 9.00 - 17.00
piątek 8.00 - 16.00

Po uprzednim uzgodnieniu możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu spotkania z notariuszem – poza wyznaczonymi godzinami lub w pozostałe dni tygodnia. W uzasadnionych przypadkach dokonujemy czynności notarialnych poza siedzibą naszej kancelarii.

Dojazd

Nasza Kancelaria znajduje się w Nowej Hucie Na Placu w Bieńczycach, w bliskim sąsiedztwie Teatru Ludowego. Przystanki: Teatr Ludowy (linie tramwajowe: 74, 5, 1, linie autobusowe: 123, 139, 163, 193, 501). Dostępnych jest wiele miejsc parkingowych.
Budynek oraz cały „Bieńczycki Plac Targowy – Nowa Huta” dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ul. Obrońców Krzyża
Bieńczycki Plac Targowy nr 8
31-831 Kraków
Tel: 12 641 09 41
Kom: 534 940 950
Tel: 12 680 82 60
biuro@notariusznowahuta.pl

Przykładowe czynności notarialne

darowizny notariusz

Darowizny

Kancelaria notarialna przygotowuje umowy darowizn mieszkań, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokali użytkowych, darowizny działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym, niezabudowanych, użytkowania wieczystego gruntów, darowizny pojazdów i inne.

sprzedaz notariusz

Sprzedaż

Na życzenie stron sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości: zabudowanych budynkami, niezabudowanych, rolnych, nieruchomości lokalowych, umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy przedwstępne sprzedaży i inne.

testamenty i spadki notariusz

Spadki/ Testamenty

Przygotowujemy testamenty w formie aktu notarialnego, Akty Poświadczenia Dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku i inne.

poswiadczenia notariusz

Poświadczenia

Poświadczamy za zgodność kopii z oryginałem, własnoręczność podpisu na dokumentach, wzory podpisu, datę pewną i inne.

pełnomocnictwo notariusz

Pełnomocnictwa

Sporządzamy pełnomocnictwa do sprzedaży, darowizn, innych form przeniesienia własności, do występowania przed urzędami dla osób starszych, pełnomocnictwa procesowe, rodzajowe do dokonania konkretnej czynności zarówno w formie aktu notarialnego jak i z poświadczeniem podpisu

spółki notariusz

Spółki

Sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników spółki z o.o., protokoły z podwyższenia kapitału zakładowego spółki, umowy spółek, oświadczenia o przystąpieniu do spółki, o objęciu udziałów w spółce i inne.

Czytaj więcej