12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków
kancelaria

Kontakt

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, piątek 8:00 - 16:00 (istnieje możliwość umówienia się w innym terminie).

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek 9.00 - 17.00
środa 9.00 - 17.00
czwartek 9.00 - 17.00
piatek 8.00 - 16.00

Dojazd

Nasza Kancelaria znajduje się w Nowej Hucie Na Placu w Bieńczycach, w bliskim sąsiedztwie Teatru Ludowego. Przystanki: Teatr Ludowy (linie tramwajowe: 74, 5, 1, linie autobusowe: 123, 139, 163, 193, 501). Dostępnych jest wiele miejsc parkingowych.
Budynek oraz cały „Bieńczycki Plac Targowy – Nowa Huta” dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ul. Obrońców Krzyża
Bieńczycki Plac Targowy nr 8
31-831 Kraków
Tel: 12 641 09 41
Kom: 534 940 950
Tel: 12 680 82 60
biuro@notariusznowahuta.pl

Przykładowe czynności notarialne

darowizny notariusz

Darowizny

Kancelaria notarialna przygotowuje umowy darowizn mieszkań, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokali użytkowych, darowizny działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym, niezabudowanych, użytkowania wieczystego gruntów, darowizny pojazdów i inne.

umowa sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż

Na życzenie stron sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości: zabudowanych budynkami, niezabudowanych, rolnych, nieruchomości lokalowych, umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy przedwstępne sprzedaży i inne.

spadki testamentów

Spadki/ Testamenty

Przygotowujemy testamenty w formie aktu notarialnego, Akty Poświadczenia Dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku i inne.

Poświadczenia notariusz

Poświadczenia

Poświadczamy za zgodność kopii z oryginałem, własnoręczność podpisu na dokumentach, wzory podpisu, datę pewną i inne.

Pełnomocnictwa notariusz

Pełnomocnictwa

Sporządzamy pełnomocnictwa do sprzedaży, darowizn, innych form przeniesienia własności, do występowania przed urzędami dla osób starszych, pełnomocnictwa procesowe, rodzajowe do dokonania konkretnej czynności zarówno w formie aktu notarialnego jak i z poświadczeniem podpisu

spólki notariusz

Spółki

Sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników spółki z o.o., protokoły z podwyższenia kapitału zakładowego spółki, umowy spółek, oświadczenia o przystąpieniu do spółki, o objęciu udziałów w spółce i inne.

Czytaj więcej