12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

Blog - strona 1

Jakie są cechy dobrego notariusza?

Jakie są cechy dobrego notariusza?

Sierpień 22, 2023

Załatwienie wielu spraw wymaga skrupulatnego dopełnienia wszystkich związanych z nimi formalności i obowiązków. W wielu przypadkach z racji na obwiązujące przepisy lub z uwagi na chęć uzyskania niezbitych dowodów dochowania procedur w grę będzie wchodziło przeprowadzenie ich w formie czynności notarialnych. W Krakowie Nowej Hucie można w celu uzyskania pomocy w tym zakresie zgłosić się do Kancelarii Notarialnej Grażyny Płaczek. Przekonajmy się, dlaczego będzie to odpowiednim rozwiązaniem i sprawdźmy, co warto wiedzieć o zawodzie notariusza. Czytaj dalej


W jaki sposób i kiedy odrzucić odziedziczony spadek?

W jaki sposób i kiedy odrzucić odziedziczony spadek?

Czerwiec 20, 2023

Wraz ze śmiercią, dobra materialne zgromadzone przez zmarłego przechodzą na własność osób zaliczających się do grona jego spadkobierców. Mogą one być spokrewnione ze spadkodawcą lub wymienione w sporządzonym przez niego testamencie. Fakt powołania do spadku nie oznacza jednak, że istnieje obowiązek przejęcia przypadających danemu spadkobiercy dóbr, praw oraz zobowiązań. Zależy to od gotowości do objęcia spadku, a decyzja w tej sprawie należy do każdej z osób. Wymaga to jednak złożenia stosowanego oświadczenia przed sądem albo przyjęcia czy też odrzucenia spadku u notariusza. Przekonajmy się, jak może to wyglądać.

Czytaj dalej


Kto zajmuje się spisywaniem intercyz?

Kto zajmuje się spisywaniem intercyz?

Kwiecień 29, 2023

Zawarcie małżeństwa rodzi bardzo precyzyjnie określone w obowiązujących przepisach konsekwencje prawne, dotyczące różnych obszarów życia małżonków, w tym kwestii posiadanych przez nich dóbr. Z chwilą sformalizowania związku pieniądze, ruchomości i nieruchomości posiadane przez małżonków wcześniej tworzą ich majątek osobisty, natomiast wszystkie środki pozyskiwane od tego momentu z pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej zasilają powstający majątek wspólny. Ponieważ taka sytuacja nie zawsze okaże się optymalna, prawodawca pozostawił małżonkom możliwość spisania intercyzy. Przekonajmy się, czym jest ten dokument oraz zobaczmy, jak powstaje. Czytaj dalej


W jakich sytuacjach konieczne jest upoważnienie notarialne?

W jakich sytuacjach konieczne jest upoważnienie notarialne?

Marzec 23, 2023

Załatwienie wielu spraw wymaga dokonania przez zainteresowaną osobę czynności prawnej polegającej na złożeniu tzw. oświadczenia woli. Z uwagi na taki wymóg oznacza to konieczność osobistego stawiennictwa w określonym miejscu np. w celu zawarcia umowy bądź podjęcia danego zobowiązania. Ponieważ nie zawsze będzie to wykonalne, obowiązujące przepisy przewidują możliwość udzielenia pełnomocnictwa notarialnego, które potocznie bywa nazywane także upoważnieniem. Może to jednak nastąpić wyłącznie na podanych w istniejących regulacjach zasadach. Istnieją również rozmaite rodzaje pełnomocnictw. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej. Czytaj dalej


Jak wygląda przygotowanie testamentu?

Jak wygląda przygotowanie testamentu?

Grudzień 19, 2022

Obowiązujące przepisy bardzo precyzyjnie regulują kwestie dziedziczenia po zmarłym, stanowiąc, że pozostawiony przez niego majątek przechodzi na osoby z najbliższej rodziny, w ściśle określonym porządku. Pierwszymi w kolejności dziedziczenia jest małżonek i potomstwo, a w razie, gdy osoba, która odeszła nie zawarła związku małżeńskiego ani nie miała dzieci – inni krewni. Jednocześnie prawo dopuszcza możliwość zmiany zasad dziedziczenia przez sporządzenie testamentu, w którym testator może swobodnie wskazać, komu chce przeznaczyć swoje aktywa.

Czytaj dalej


W jakiej sytuacji wydawany jest odpis aktu notarialnego i jak go uzyskać?

W jakiej sytuacji wydawany jest odpis aktu notarialnego i jak go uzyskać?

Październik 17, 2022

Przeprowadzenie czynności notarialnej daje pewność, że dokonano jej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a faktu jej zaistnienia oraz treści złożonych oświadczeń woli nie da się w łatwy sposób podważyć. W wielu przypadkach konieczne będzie jednak posiadanie dokumentu, który potwierdzi jej dokonanie oraz wskaże, czego dotyczyła i kto brał w niej udział. Przekonaj się, co jest poświadczeniem podpisania aktu. Czytaj dalej