12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

W jakiej sytuacji wydawany jest odpis aktu notarialnego i jak go uzyskać?

W jakiej sytuacji wydawany jest odpis aktu notarialnego i jak go uzyskać?

Przeprowadzenie czynności notarialnej daje pewność, że dokonano jej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a faktu jej zaistnienia oraz treści złożonych oświadczeń woli nie da się w łatwy sposób podważyć. W wielu przypadkach konieczne będzie jednak posiadanie dokumentu, który potwierdzi jej dokonanie oraz wskaże, czego dotyczyła i kto brał w niej udział. Przekonaj się, co jest poświadczeniem podpisania aktu.

Czym jest wypis aktu notarialnego?

Przeprowadzenie czynności notarialnej jest potwierdzane przez przygotowanie odpowiedniego dokumentu zawierającego wszystkie niezbędne informacje na jej temat. Sporządzany akt notarialny pozostaje jednak w kancelarii, natomiast strony, które brały udział w jego podpisywaniu, otrzymują potwierdzenie w postaci wypisu aktu notarialnego. Jest on opatrzony pieczęcią notariusza, zawiera także jego podpis. Wypis ma tę samą wartość dowodową co akt i może być przedkładany we wszystkich urzędach i sądach. Warto pamiętać, że oryginał aktu będzie przechowywany w kancelarii przez 10 lat. Po tym czasie przekazywany jest do archiwum wydziału ksiąg wieczystych odpowiedniego dla lokalizacji kancelarii sądu rejonowego. Może tam trafić również wcześniej, jeżeli kancelaria zostanie zlikwidowana.

Kto i jak może otrzymać odpis aktu notarialnego?

Odpis aktu notarialnego można otrzymać w późniejszym terminie po przeprowadzeniu czynności notarialnej. W tym celu należy się zgłosić albo do kancelarii, jeżeli od sporządzenia dokumentu nie minęło jeszcze 10 lat albo do sądu, gdy termin ten upłynął. Uprawnionymi do pozyskania odpisu są strony, które przystąpiły do aktu, a także ich następcy prawni. Nie można zapominać, że notariusza obowiązuje tajemnica notarialna, która obejmuje zarówno treść czynności, jak i dane stron oraz sam fakt jego zawarcia.

Wróć do bloga