12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

Blog - strona 2

Co składa się na opłaty notarialne?

Co składa się na opłaty notarialne?

Sierpień 31, 2022

Korzystanie z usług notariusza pociąga za sobą konieczność uiszczenia związanych z tym opłat. Załatwiając poszczególne sprawy w kancelarii notarialnej, trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie opłacić zarówno wynagrodzenie notariusza oraz pokryć koszty związane z podejmowanymi przez niego działaniami, jak i przeznaczyć odpowiednie kwoty na uregulowanie należnych podatków i uiszczenie opłat sądowych. Wysokość konkretnych stawek jest określona przez obowiązujące przepisy – zarówno jeżeli chodzi o stawki opłat notarialnych, które może pobierać notariusz za poszczególne czynności, jak i wysokość towarzyszących im danin publicznych. Przyjrzyjmy się bliżej kwestii opłat i sprawdźmy, na jakie wydatki trzeba być przygotowanym, odwiedzając kancelarię notarialną. Czytaj dalej


Na czym polega ustanowienie służebności?

Na czym polega ustanowienie służebności?

Czerwiec 20, 2022

Każdy, kto jest posiadaczem rzeczy ruchomej lub nieruchomości może ją wykorzystywać zgodnie z własną wolą oraz w wybrany przez siebie sposób, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów oraz nie zagraża prawom przynależnym innym osobom. Ma on także możliwość wyrażania zgody na to, by należące do niego rzeczy służyły wybranym użytkownikom na podobnych warunkach. Prawo własności w przypadku nieruchomości może jednak w niektórych przypadkach zostać ograniczone przez ustanowienie służebności gruntowej, osobistej, a także służebności przesyłu. Przekonajmy się, w jaki sposób może to nastąpić i sprawdźmy, z czym się wiąże. Czytaj dalej


Jakie dokumenty wymagają poświadczenia notarialnego?

Jakie dokumenty wymagają poświadczenia notarialnego?

Maj 21, 2022

Usługi notarialne obejmują wiele czynności, daleko wykraczając poza samo sporządzanie aktów notarialnych. Jedną z realizowanych najczęściej będzie wydawanie poświadczeń notarialnych dla różnego rodzaju dokumentów. Mają one najwyższą moc dowodową w zakresie czynności, której dotyczą. Przekonaj się, jakie typy poświadczeń wchodzą w grę oraz sprawdź, które dokumenty mogą ich wymagać. Czytaj dalej


Czy notariusza obowiązuje klauzula poufności?

Czy notariusza obowiązuje klauzula poufności?

Luty 23, 2022

Sprawy załatwiane u notariusza dotyczą często kwestii niezwykle wrażliwych, np. związanych z majątkiem bądź życiem osobistym. Przystępujący do czynności notarialnych niekiedy obawiają się, że osoby postronne mogą dowiedzieć się, o tym, czego dotyczył sporządzany dokument lub składane oświadczenie. Przekonajmy się, czy notariusza obowiązuje klauzula poufności i sprawdźmy, w jakich okolicznościach może on udzielać informacji innym instytucjom, organom państwowym, firmom albo osobom prywatnym. Czytaj dalej