12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

Co składa się na opłaty notarialne?

Co składa się na opłaty notarialne?

Korzystanie z usług notariusza pociąga za sobą konieczność uiszczenia związanych z tym opłat. Załatwiając poszczególne sprawy w kancelarii notarialnej, trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie opłacić zarówno wynagrodzenie notariusza oraz pokryć koszty związane z podejmowanymi przez niego działaniami, jak i przeznaczyć odpowiednie kwoty na uregulowanie należnych podatków i uiszczenie opłat sądowych. Wysokość konkretnych stawek jest określona przez obowiązujące przepisy – zarówno jeżeli chodzi o stawki opłat notarialnych, które może pobierać notariusz za poszczególne czynności, jak i wysokość towarzyszących im danin publicznych. Przyjrzyjmy się bliżej kwestii opłat i sprawdźmy, na jakie wydatki trzeba być przygotowanym, odwiedzając kancelarię notarialną.

Opłaty według taksy notarialna

Maksymalne stawki, jakie może pobrać notariusz, wykonując swoje czynności, są określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej. Każdy notariusz może dowolnie kształtować opłaty za swoje usługi, lecz nie mogą one przekraczać kwot przypisanych do poszczególnych czynności notarialnych wymienionych w taksie. Warto jednak pamiętać, że załatwienie konkretnej sprawy oznacza zwykle konieczność przeprowadzenia wielu czynności, co sprawia, że ostateczna kwota powstanie przez zsumowanie stawek obowiązujących przy każdej z nich. Trzeba też widzieć, że opłaty w taksie są ustalane zarówno kwotowo od poszczególnych czynności, jak i przez wskazanie procentu z sumy zawierającej się w określonym przedziale.

Opłaty dodatkowe i podatki

Załatwianie spraw notarialnych wiąże się także z koniecznością zapłacenia należnych w konkretnym przypadku podatków. Wszystkie czynności notarialne są obłożone podatkiem od towarów i usług, kwoty wymienione w taksie będą więc zawsze zwiększone o VAT. W zależności od typu wykonywanej czynności notariusz może też pobrać podatek od czynności cywilno-prawnych wyliczany na ogólnie obowiązujących zasadach. W niektórych sytuacjach pobierze również podatek od spadków i darowizn. W grę wchodzą też opłaty sądowe np. za wpis w księgach wieczystych. Notariusz pobiera opłatę za dokonanie wpisu w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną Rejestrze Spadkowym. Odpłatne jest również udzielenie informacji o testamencie wpisanym do Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT).

Wróć do bloga