12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

Jak wygląda przygotowanie testamentu?

Jak wygląda przygotowanie testamentu?

Obowiązujące przepisy bardzo precyzyjnie regulują kwestie dziedziczenia po zmarłym, stanowiąc, że pozostawiony przez niego majątek przechodzi na osoby z najbliższej rodziny, w ściśle określonym porządku. Pierwszymi w kolejności dziedziczenia jest małżonek i potomstwo, a w razie, gdy osoba, która odeszła nie zawarła związku małżeńskiego ani nie miała dzieci – inni krewni. Jednocześnie prawo dopuszcza możliwość zmiany zasad dziedziczenia przez sporządzenie testamentu, w którym testator może swobodnie wskazać, komu chce przeznaczyć swoje aktywa.

Jakie są rodzaje testamentów?

Przepisy dopuszczają kilka różnych rodzajów testamentów, jednak najpopularniejszy z nich, a zarazem najprostszy do przygotowania to testament odręczny. Musi on zostać sporządzony własnoręcznie przez samego zainteresowanego i poza tym oraz koniecznością umieszczenia podpisu nie ma co do niego żadnych wymogów formalnych. Warto jednak pamiętać, że takie rozwiązanie nie daje gwarancji, że testament nie zaginie lub nie zostanie celowo ukryty, a testator wyrazi swą wolę na tyle jasno, że interpretacja zapisów nie będzie zarzewiem sporów między spadkobiercami. Lepszym rozwiązaniem okaże się spisanie testamentu notarialnego.

Co daje sporządzenie testamentu notarialnego?

Testament notarialny jest spisywany przez notariusza zgodnie z wolą osoby zainteresowanej, a testator jedynie go podpisuje. Dokument tego rodzaju jest bardzo trudny do podważenia, ponieważ notariusz ma obowiązek upewnienia się, że korzystająca z jego pomocy osoba rozumie znaczenie swoich czynów i ma pełną zdolność do czynności prawnych, precyzyjnie oznaczony jest moment jego powstania. Zaletą testamentu spisanego przez notariusza będzie też nadanie zapisom odpowiedniej formy prawnej, co ułatwia załatwianie spraw spadkowych.

Wróć do bloga