Kancelaria Notarialna Kraków Nowa Huta
  • Kancelaria - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
  • Czynności notarialne - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
  • Wymagane dokumenty - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
  • Opłaty - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
  • Kontakt - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
Kancelaria Notarialna w Krakowie, Notariusz Nowa Huta
Skontaktuj się z Nami
ul. Obrońców Krzyża
Bieńczycki Plac Targowy nr 8
31-831 Kraków

Tel: 12 641 09 41
Kom: 534 940 950
Tel: 12 680 82 60
Do przygotowania czynności notarialnej z reguły konieczne są różnego rodzaju dokumenty.
Dlatego przed wizytą w Kancelarii najlepiej skontaktować się z notariuszem lub pracownikami Kancelarii, którzy bezpłatnie udzielą wszelkich informacji.
Wszelkie potrzebne dokumenty mogą być przed ustalonym terminem czynności notarialnej przesłane e-mailem lub faksem, a dopiero do samej czynności należy donieść ich oryginały dokumentów.

Do każdej czynności niezbędne jest przedstawienie danych osób w niej uczestniczących takich jak ; imię ewentualnie imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu na podstawie którego notariusz może stwierdzić tożsamość, PESEL oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Przykładowo

Jeżeli przedmiotem czynności ma być przeniesienie własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy przedłożyć:
  • dokument wskazujący na podstawę nabycia, np. umowa darowizny, umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, przydział lokalu itp
  • numer księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
  • przy nieruchomości gruntowej – dokumenty geodezyjne takie jak wypis z rejestru gruntów, jeżeli na danym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego wyciąg z tego planu dla danej działki
Jeżeli nieruchomość lub spółdzielcze prawo nabyte zostało w drodze spadku lub na podstawie darowizny po roku 2006 to:
  • konieczne jest zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku lub darowizny został uregulowany w całości
Od niedawna w Kancelarii Notarialnej mogą Państwo także uregulować dziedziczenie po zmarłej osobie poprzez Akt poświadczenia dziedziczenia, który ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez Sąd.